Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Trà Vinh vừa có quyết định ban hành Bộ tiêu chí vườn mẫu trong xây dựng nông thôn mới áp dụng cho tất cả hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có diện tích vườn từ 500m2 trở lên đối với hộ có khuôn viên nhà ở gắn liền với vườn mẫu và từ 1.000m2 trở lên đối với hộ có khuôn viên nhà ở không gắn liền với vườn mẫu.


Vườn cây ăn trái của nông dân tỉnh Trà Vinh

Bộ tiêu chí vườn mẫu trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh mới có 4 tiêu chí gồm: (1) Ứng dụng tiến bộ về khoa học, kỹ thuật: Có hệ thống tưới, tiêu nước phù hợp và áp dụng ít nhất một trong các tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến khác vào sản xuất; (2) Định hướng sản xuất và sản phẩm từ vườn mẫu: Sản phẩm hàng hóa được đầu tư theo quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; tập trung vào những giống cây, con và sản phẩm chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao; sản phẩm hàng hóa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và sản xuất theo hướng an toàn và hữu cơ gắn với phát triển tổ hợp tác hoặc hợp tác xã; (3) Môi trường cảnh quan: Chuồng trại chăn nuôi (nếu có) phải đảm bảo đúng quy cách kỹ thuật; vệ sinh môi trường (có sử dụng bể, hầm biogas hoặc chế phẩm sinh học, đảm bảo vệ sinh môi trường….). Có hệ thống mương thoát nước thải đảm bảo vệ sinh, không ô nhiễm môi trường; chất thải rắn của gia đình (nhất là bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật) phải được thu gom, phân loại và xử lý đúng theo quy định. Các hoạt động sản xuất trong khu vực vườn mẫu phải đảm bảo vệ sinh môi trường, thoáng mát, xanh, sạch, đẹp, không gây ô nhiễm đến môi trường đất, nước, không khí, sinh vật… và các hộ lân cận. (4) Thu nhập: Thu nhập trên cùng đơn vị diện tích đối với sản phẩm nông nghiệp (cây, con, nuôi trồng thủy sản…) trong vườn mẫu đạt từ 2 lần trở lên so với thu nhập bình quân từ trồng lúa của toàn huyện, thị xã, thành phố trong năm xét công nhận.

UBND tỉnh Trà Vinh giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện. Chủ tịch UBND các xã hướng dẫn các hộ trên địa bàn xã thực hiện quyết định công nhận vườn mẫu trong xây dựng nông thôn mới. Điều kiện, trình tự, thủ tục công nhận và công bố hộ dân có vườn mẫu đạt chuẩn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Bộ tiêu chí vườn mẫu vừa được ban hành.

Thanh Tuyền27618