Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh vừa triển khai mô hình chăn nuôi heo thịt theo hướng an toàn sinh học cho 10 hộ nông dân trên địa bàn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.


Hỗ trợ heo giống và thức ăn hỗn hợp cho các hộ nông dân huyện Trà Cú tham gia mô hình chăn nuôi heo thịt theo hướng an toàn sinh học

Đây là mô hình chăn nuôi heo thịt theo hướng an toàn sinh học được Khuyến nông Trung ương tài trợ cho tỉnh Trà Vinh trong năm 2021, 10 hộ nông dân trên địa bàn huyện Trà Cú được chọn tham gia mô hình phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, diện tích chuồng trại phù hợp với quy mô của dự án. Việc chọn hộ công khai minh bạch, ưu tiên các hộ có chuồng trại đạt tiêu chí theo hướng an toàn sinh học theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-14:2010/BNNPTNT và điều kiện chăn nuôi heo an toàn sinh học. Mô hình được triển khai theo hình thức đối ứng, các hộ tham gia mô hình sẽ được hỗ trợ 14 triệu đồng (70%) giá trị về con giống, trên 1.100 kg thức ăn hỗn hợp, khoảng 03 triệu đồng thuốc thú y, sát trùng và vắc xin (cấp phát bằng vật tư), 100% kinh phí về thông tin tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn các quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng theo hướng an toàn sinh học, quy trình phòng và trị bệnh, kỹ thuật tiêm phòng vắc xin và các biện pháp xử lý chất thải trong chăn nuôi. Phần còn lại do hộ đối ứng, gồm (30%) giá trị còn lại của con giống, xây dựng chuồng trại, công chăm sóc, nuôi dưỡng,.. Mô hình sẽ được thực hiện trong thời gian là 04 tháng, số heo giống chuyển giao cho các hộ là 100 con, mỗi hộ 10 con. Heo giống có nguồn gốc từ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi heo Bình Thắng của tỉnh Bình Dương. Heo khoẻ mạnh, đúng phẩm chất giống, trọng lượng từ 20 đến 25 kg/con, được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh đủ thời gian quy định tạo miễn dịch, đồng thời được kiểm dịch vận chuyển khi nhập tỉnh.

Việc triển khai mô hình chăn nuôi heo thịt theo hướng an toàn sinh học sẽ đem đến nhiều lợi ích cho nông dân nuôi heo trên địa bàn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, giúp giảm tỷ lệ dịch bệnh trên đàn heo nuôi do có những biện pháp xử lý chuồng trại, thú y, thức ăn, vệ sinh môi trường. Từ đó hạn chế sử dụng kháng sinh, giúp bảo đảm sức khỏe đàn vật nuôi, an toàn vệ sinh thực phẩm và tăng thu nhập cho người nuôi heo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

Thanh Tuyển30079