Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Từ đầu năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; hạn hán, xâm nhập mặn cùng với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp… đã tác động tiêu cực, làm giảm giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Để phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất toàn ngành theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trà Vinh đã tập trung triển khai các giải pháp bù đắp giá trị sụt giảm trong sản xuất nông nghiệp.


Thủy sản được xác định là lĩnh vực chủ lực được ngành nông nghiệp Trà Vinh tập trung phát triển để bù đắp giá trị sụt giảm trong sản xuất

Theo ước tính, ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn cùng với dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đã làm cho sản xuất nông nghiệp tỉnh Trà Vinh bị thiệt hại trên 1.050 tỷ đồng, trong đó, giá trị sản xuất ngành trồng trọt thiệt hại 1.002,04 tỷ đồng (sản lượng lúa mất trắng và gieo sạ không đạt kế hoạch giảm 208.495 tấn, tương đương 948,84 tỷ đồng; sản lượng mía giảm 76.000 tấn, tương đương 53,2 tỷ đồng); giá trị sản xuất ngành thủy sản thiệt hại 48,9 tỷ đồng do diện tích nuôi cá tra không đạt (giảm 15ha so với kế hoạch, tương đương giảm sản lượng 3.000 tấn). Theo kế hoạch năm 2020, ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất toàn ngành trên 29.000 tỷ đồng (tăng 03% so với năm 2019). Trong đó, nông nghiệp 17.470 tỷ đồng, lâm nghiệp 310 tỷ đồng, thủy sản đạt trên 11.220 tỷ đồng.

Để thực hiện tốt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020 của tỉnh và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trà Vinh đã và đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tổng hợp các nguồn lực để khắc phục, thúc đẩy sản xuất với quyết tâm cao nhất. Theo đó, về lĩnh vực trồng trọt sẽ phấn đấu tạo giá trị gia tăng thêm khoảng 83,95 tỷ đồng, hiện đã triển khai mở rộng thêm 300ha đậu phộng (ước đạt giá trị 22,35 tỷ đồng), cây dừa tăng 700ha (gia tăng giá trị thêm 40,54 tỷ đồng) và cải tạo 500ha vườn tạp sang vườn chuyên canh (bù đắp 21,06 tỷ đồng). Về lĩnh vực chăn nuôi, đã đẩy mạnh phát triển đàn bò (tăng 10.000 con so với kế hoạch) bù đắp 82,77 tỷ đồng; đàn gia cầm (tăng 720.000 con và 8,64 triệu quả trứng), bù đắp 95,15 tỷ đồng cùng với mở rộng các hoạt động dịch vụ nông nghiệp, tạo thêm giá trị gia tăng khoảng 20,27 tỷ đồng. Đặc biệt, về lĩnh vực thủy sản, đây là thế mạnh của tỉnh và ít chịu các tác động ảnh hưởng, sẽ là lĩnh vực chủ lực để khai thác tốt việc góp phần gia tăng bù đắp giá trị sụt giảm khoảng 768,80 tỷ đồng. Theo đó, một số chỉ tiêu bù đắp trong thủy sản: đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản sẽ tham gia bù đắp thêm 651,65 tỷ đồng với các điều chỉnh trong kế hoạch sản xuất như mở rộng diện tích tôm thẻ chân trắng tăng 500ha (sản lượng 6.200 tấn), bù đắp 496 tỷ đồng; tôm sú tăng 250 tấn, bù đắp 30 tỷ đồng; tôm càng xanh tăng 130 tấn, bù đắp 14,04 tỷ đồng; cá lóc tăng 1.300 tấn (thả nuôi năm 2019 đến kỳ thu hoạch), bù đắp 51,61 tỷ đồng; cá các loại tăng 2.500 tấn, bù đắp 38,25 tỷ; cua biển tăng 120 tấn, bù đắp 13,2 tỷ đồng; thủy sản khác (nghêu, hàu, sò huyết...) tăng 475 tấn, bù đắp 8,55 tỷ đồng. Về khai thác hải sản, sẽ tham gia bù đắp 117,15 tỷ đồng (tôm các loại tăng 450 tấn, bù đắp 29,25 tỷ đồng; cá các loại 1.630 tấn, bù đắp 9,78 tỷ đồng; hải sản khác tăng 2.020 tấn, bù đắp 78,12 tỷ đồng).

Với việc xác định lĩnh vực thủy sản là lĩnh vực chủ lực góp phần gia tăng bù đắp giá trị sụt giảm cho sản xuất, ngành nông nghiệp Trà Vinh đã phối hợp cùng các địa phương vận động, tuyên truyền và hướng dẫn nông dân tập trung phát triển nuôi trồng thủy sản theo nhiều hình thức, đa dạng hóa chủng loại với các đối tượng thủy sản ở cả 03 vùng (mặn, lợ, ngọt) có giá trị kinh tế và giá trị xuất khẩu cao. Chuyển từ nuôi thủy sản theo phương thức truyền thống sang hình thức nuôi công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao gắn với tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi ngành hàng đối với các con nuôi chủ lực (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, tôm càng xanh, cua biển, nghêu, cá lóc…). Đồng thời, xây dựng và triển khai “Kế hoạch phát triển nuôi thủy sản lồng bè trên sông, trên biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020-2025” và tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ cho các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên địa bàn tỉnh.

Thanh Tuyển28799