Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (01/4/1959-01/4/2021), ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đã vận động các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh đóng góp trên 930.000 con tôm sú giống để thả ra sông Cổ Chiên (Khu vực cù lao xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) để tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.Được biết, trong những năm qua, cứ đến kỷ niệm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam, ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đều tích cực tổ chức thả con giống thuỷ sản ra môi trường tự nhiên để tái tạo nguồn lợi thủy sản. Theo thống kê, từ năm 2010 đến nay, ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đã tổ chức thả trên 14,6 triệu con tôm, cua, cá giống các loại ra môi trường tự nhiên, góp phần tăng thêm trữ lượng nguồn lợi thủy hải sản trong vùng nước tự nhiên, qua đó, giúp phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Trà Vinh tổ chức thả ra môi trường tự nhiên trên 930.000 con tôm sú giống nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam

Thanh Tuyển29326