Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh vừa phối hợp với UBND huyện Tiểu Cần tổ chức hội nghị Thành lập Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp quy mô liên xã huyện Tiểu Cần. Đây là Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp quy mô liên xã đầu tiên được thành lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.


Hội đồng quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp quy mô liên xã huyện Tiểu Cần

Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp quy mô liên xã được tổ chức theo mô hình 02 bộ máy, gồm Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Vốn điều lệ của Hợp tác xã là 01 tỷ đồng, một đơn vị vốn góp là 1.000.000 đồng, mỗi thành viên góp vốn tối thiểu là 01 đơn vị (tương đương 1.000.000 đồng) và có thể góp vốn nhiều hơn nhưng không được vượt quá 20% vốn điều lệ của Hợp tác xã, tức là không vượt quá 200 triệu đồng. Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp quy mô liên xã huyện Tiểu Cần có trên 400 thành viên tham gia góp vốn, với tổng số tiền gần 500 triệu đồng; trong đó thành viên góp vốn thấp nhất là 01 triệu đồng, cao nhất là 05 triệu đồng. Ngành nghề sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã gồm 02 nhóm: Dịch vụ nông nghiệp và Dịch vụ phi nông nghiệp, với tổng số 11 dịch vụ cơ bản. Cụ thể như: Dịch vụ liên kết, tiêu thụ nông sản; Dịch vụ cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp; Dịch vụ mua – bán giống cây trồng, vật nuôi; Dịch vụ sơ – chế biến các sản phẩm, phụ phẩm, phế phẩm từ cây dừa; Cửa hàng giới thiệu, tiêu thụ nông sản, đặc sản…

Việc thành lập Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp quy mô liên xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh sẽ giúp người dân liên kết trong sản xuất đạt hiệu quả hơn, gắn với tiêu thụ sản phẩm ổn định, mang tính bền vững. Bên cạnh đó, hợp tác xã sẽ góp phần phát huy được vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho nông dân, ứng dụng hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết, hợp tác với nhau và với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cho xã viên, góp phần làm thay đổi căn bản đời sống của người nông dân trên địa bàn trong thời gian tới.

 

Thanh Tuyền27337