Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sau gần 01 năm triển khai thực hiện Dự án "Nhân rộng mô hình Thích ứng với Biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái Rừng ngập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long" do Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tài trợ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Trà Vinh đã hỗ trợ trên 200 hộ ngư dân vùng ngập mặn ven biển tại huyện Duyên Hải thực hành đa canh nuôi tôm trên diện tích gần 1.000 ha rừng ngập mặn có chứng nhận sinh thái sản xuất tôm hữu cơ cho xuất khẩu.


Rừng ngập mặn ven biển tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Đồng thời, Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh cũng đã chọn Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long là đơn vị đối tác chứng nhận tôm sinh thái. Đây là chứng nhận cấp cho Công ty, khi đạt được chứng nhận Công ty sẽ  thu mua tôm từ vùng nguyên liệu với giá cao hơn giá thị trường  theo thỏa thuận và sẽ hợ trợ tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng cho người dân với mức 500.000đ/ha/năm (nếu người dân bán tôm cho Công ty đủ số lượng theo quy định trong hợp đồng).

Được biết, đầu năm 2018, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế đã hố trợ Trà Vinh thực hiện Dự án “Nhân rộng mô hình Thích ứng với Biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái Rừng ngập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long”, với mục tiêu thí điểm mô hình đa canh rừng ngập mặn tại tỉnh Trà Vinh, một trong các địa phương dễ bị ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu, qua đó, góp phần nâng cao tính chống chịu của cộng đồng với biến đổi khí hậu và các biến động khác. Kết quả dự kiến sẽ đạt được là: (1) Hỗ trợ ngư dân tại các vùng ngập mặn trong tỉnh thực hành đa canh rừng ngập mặn có chứng nhận sinh thái, chủ yếu bằng cách cung cấp các ưu đãi tài chính (và hỗ trợ thực hiện các quy định về môi trường) để sản xuất tôm hữu cơ cho xuất khẩu; (2) Hợp tác với các nhà bán lẻ để họ cam kết mua và phân phối sản phẩm tôm sinh thái, qua đó đảm bảo thị trường cho tôm chứng nhận; đồng thời tác động đến các tổ chức chứng nhận quốc tế nhằm kết hợp chỉ tiêu không chặt phá rừng vào các tiêu chuẩn của họ. Điều này sẽ đóng góp vào tính bền vững của dự án và mở ra cơ hội nhân rộng mô hình, nhằm đưa các nhà bán lẻ quan tâm kinh doanh sản phẩm bền vững này; (3) Phối hợp với chính quyền địa phương đưa mô hình đa canh rừng ngập mặn kết hợp các kế hoạch và chính sách như một biện pháp thích ứng với Biến đổi khí hậu dựa dựa vào hệ sinh thái.

Ngư dân huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh thu hoạch tôm nuôi theo hình thức tôm rừng

Dự án sẽ giúp nâng cao giá trị tôm rừng, giúp cho ngư dân nuôi tôm vùng ngập mặn tăng thu nhập, góp phần bảo vệ và phát triển rừng. Đồng thời là tiền đề cho việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

Thanh Tuyền27020