Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lan tỏa cách làm hiệu quả trong chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025


Tặng bò giống cho bà con vùng dân tộc thiểu số

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, năm 2023, với tinh thần xung kích, tình nguyện và sáng tạo, Đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Tỉnh đoàn Cao Bằng và tham mưu với lãnh đạo Bộ và Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn để vào cuộc, xây dựng những lớp tập huấn, mô hình giảm nghèo bền vững cho 02 huyện khó khăn là huyện Bảo Lâm và Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho các cán bộ 

Trong 02 đợt, từ ngày 15/11-19/11/2023 và từ ngày 24/11-28/11/2023, Đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp Tỉnh đoàn Cao Bằng tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hỗ trợ phát triển sản xuất giảm nghèo cho các cấp giai đoạn 2021-2025 tại huyện Bảo Lạc và huyện Bảo Lâm với sự tham gia của 80 lượt ĐVTN. Tại chương trình tập huấn, các đại biểu được nghe 4 chuyên đề: Giới thiệu chính sách, pháp luật liên quan đến hỗ trợ phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản, quản lý rủi ro về tài chính trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Hướng dẫn quản lý tiêu thụ nông sản; quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; Hướng dẫn tổ chức sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao - Nông nghiệp công nghệ 4.0 trong các HTX Nông nghiệp; Liên kết trong sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm cho các sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời trong khuôn khổ chương trình tập huấn, ĐVTN được tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình phát triển kinh tế tại xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng: Mô hình nuôi lợn đen, nuôi ếch, nuôi dúi và cách thức triển khai, vận hành hiệu quả của Hợp tác xã thanh niên Quyết Thắng…

Tập huấn cho các đại biểu đại diện tham dự

Bên cạch đó, thực hiện các nội dung trong dự án “Xây dựng mô hình chăn nuôi bò sinh sản” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi góp phần tăng thu nhập cho người dân”, hỗ trợ sinh kế để các hộ gia đình nghèo, đặc biệt là ĐVTN lập thân, lập nghiệp, từng bước thoát nghèo bền vững, ngày 21/11/2023, Đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Chương trình bàn giao bò giống sinh sản (xây dựng mô hình chăn nuôi bò sinh sản thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023) tại xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm. Chương trình đã trao tặng mô hình chăn nuôi bò sinh sản cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xóm Nà Kéo, xã Yên Thổ, quy mô 20 con bò giống và được hỗ trợ mỗi gia đình 01 bao cám thức ăn chăn nuôi; hỗ trợ một số thuốc thú y để thú y của huyện có thuốc thăm, khám cho bò những ngày đầu. Ngoài nhận được bò giống, 20 hộ gia đình tham gia mô hình cũng đã được tập huấn và tham gia hội thảo về “Kỹ thuật trong chăn nuôi bò sinh sản”, chăn nuôi bò vỗ béo và lợn thịt và thăm quan, học tập mô hình chăn nuôi bò tại xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm.

Thăm mô hình chăn nuôi 

Các hoạt động nêu trên là việc làm hết sức thiết thực và ý nghĩa, nhằm hỗ trợ phương tiện sản xuất, tạo sinh kế để các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, khẳng định vai trò, xung kích của thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Tặng quà cho các hộ nghèo vùng sâu vùng xa gặp khó khăn

MH (tổng hợp)32580