Skip Ribbon Commands
Skip to main contentBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu phục tráng và phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thuỷ sản đặc sản địa phương cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2020 (Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu phục tráng và phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thuỷ sản đặc sản địa phương cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2020 thực hiện theo Phương thức Tuyển chọn ban hành kèm theo Quyết định số 1137/QĐ-BNN-KHCN ngày 27/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cụ thể như sau:

  1. Hồ sơ được chuẩn bị theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  2. Nơi nộp hồ sơ: Phòng 101, Nhà A9, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
  3. Thời gian nhận hồ sơ: Trước 16 giờ 00 ngày 29 tháng 4 năm 2020. Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của bưu điện Hà Nội (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của văn thư Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (trường hợp nộp trực tiếp).

Vụ KHCN&MT28290