Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 15/7/2021, trong khuôn khổ đàm phán về trợ cấp thủy sản, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã triển khai Hội nghị trực tuyến cấp Bộ trưởng với sự tham dự của 104 Bộ trưởng và Trưởng đoàn đại diện cho 128 thành viên WTO. Đây là một trong những hoạt động quan trọng, chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 12 (MC12), dự kiến tổ chức vào tháng 11/2021. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì với sự tham gia của các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Ngoại giao, Tư Pháp và Phái đoàn thường trực tại Geneva.


Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, các Thành viên, trong đó có Việt Nam, đã chia sẻ quyết tâm chung và nỗ lực tối đa nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các Thành viên với một số nội dung cơ bản, hướng tới một thỏa thuận đa phương về xóa bỏ một số loại hình trợ cấp khai thác có tác động xấu tới nguồn lợi hải sản.

Đoàn Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết phải xóa bỏ trợ cấp cho hoạt động khai thác IUU; khẳng định nỗ lực hướng đến một cam kết cả gói, cân bằng giữa các mục tiêu phát triển bền vững gắn với phát triển toàn diện, bao trùm, giữa nghĩa vụ và năng lực thực thi của các Bên; bảo vệ lợi ích chính đáng của tầng lớp ngư dân nghèo ven biển, hoạt động khai thác hải sản với quy mô nhỏ và thô sơ. Nhân dịp này, Đoàn Việt Nam nêu rõ yêu cầu căn bản, không để bất kỳ nội dung nào của văn kiện này tác động tới quyền và nghĩa vụ của các Bên theo các thỏa thuận quốc tế khác.

Đoàn Việt Nam tại Hội nghị

Trong bài phát biểu, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng khẳng định việc xác lập nguyên tắc xóa bỏ trợ cấp khai thác cần gắn với quản lý thủy sản bền vững là định hướng thích hợp trong đàm phán. Trường đoàn Việt Nam đề nghị các Thành viên cân nhắc đưa ra giải pháp thỏa đáng đối với nghề cá nhiệt đới, đa loài, đa nghề tại các nước đang và kém phát triển và kiến nghị một số vấn đề cụ thể khác để các Thành viên tiếp tục thảo luận trong thời gian tới.

Các Bên đều ghi nhận sự cần thiết phải có những biện pháp đối xử khác biệt đối với nghề cá quy mô nhỏ và thô sơ đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững; không Thành viên nào có ý định duy trì trợ cấp khai thác có tác động xấu tới phát triển bền vững. Hội nghị kết thúc với sự thống nhất của các Thành viên về việc chuyển sang giai đoạn đàm phán chi tiết lời văn dự thảo kể từ 1/9/2021.

NTL29725