Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI), WorldFish và Viện Quản lý nước quốc tế (IWMI) đã ký Biên bản ghi nhớ ba bên (MoU), cung cấp khuôn khổ hợp tác về nghiên cứu phát triển (R4D) tập trung vào tăng cường bền vững và quản lý hệ thống sản xuất lúa-cá trong cảnh quan tưới tiêu và vùng đất ngập nước ở Đông Nam Á.


IRRI, WorldFish và IWMI đã ký Biên bản ghi nhớ năm năm (MoU) ngày 10/4

Thỏa thuận năm năm phù hợp với Kế hoạch CGIAR 2030 kêu gọi sự chuyển đổi các chương trình nghiên cứu để mở ra một “cuộc cách mạng hệ thống thực phẩm”, nhằm giải quyết các thách thức liên quan đến tính bền vững, dinh dưỡng, di truyền, kinh tế xã hội và thông tin, và đóng góp cho Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs) thông qua hợp tác lớn hơn giữa các Trung tâm.

“Thỏa thuận này là ví dụ cho một cách tiếp cận hệ thống lương thực để chuyển đổi ngành lúa gạo toàn cầu. Sự kết hợp về mặt chuyên môn nghiên cứu toàn cầu và ảnh hưởng của IRRI, WorldFish và IWMI trong các yếu tố cốt lõi của chế độ ăn uống như gạo và cá, cũng như hệ thống đất và nước làm cho sự hợp tác chiến lược này trở nên thiết yếu đối với một cuộc cách mạng hệ thống thực phẩm, ông nói. Matthew Morell. 

Các quan hệ đối tác cá nhân và chương trình hợp tác trước đây liên quan đến IRRI, WorldFish và IWMI đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Trong số đó có Chương trình Thử thách CGIAR về Nước và Thực phẩm (2004), và một dự án trước đó về cá-lúa giữa IRRI và WorldFish với các cơ quan nghiên cứu và phi lợi nhuận của Bangladesh.

Gần đây, WorldFish, IRRI và IWMI đã cùng hợp tác với Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Úc (ACIAR) do Dự án phát triển hệ thống cá- lúa (RFS) trong dự án Ayeyarwady Delta tài trợ. Dự án nhằm mục đích cải thiện năng suất và lợi nhuận của các hệ thống lúa-cá ở Myanmar và tìm cách mang lại lợi ích cho các hộ nông dân trồng lúa quy mô nhỏ và ngư dân bằng cách đa dạng hóa sản xuất trong các hệ thống và cảnh quan trồng lúa, tăng cường khả năng phục hồi của các hệ thống canh tác lúa.

Tổng giám đốc WorldFish, Tiến sĩ Gareth Johnstone chia sẻ rằng quan hệ đối tác đa cơ quan cung cấp một chiến lược thúc đẩy nghiên cứu, quảng bá và triển khai hệ thống lúa-cá tích hợp và dựa trên những thành công trước đó của WorldFish và các đối tác. 

Sự hợp tác này giúp tạo ra sức mạnh tổng hợp tốt hơn để tận dụng chuyên môn nghiên cứu cá nhân và thế mạnh mạng lưới của chúng tôi để đẩy nhanh việc cung cấp bền vững cá và gạo dinh dưỡng vào các hệ thống lương thực quốc gia, khu vực và toàn cầu. Với sự hợp tác  này, chúng ta cũng sẽ có thể hỗ trợ tốt hơn cho hợp tác khu vực bằng cách tăng cường nhận thức, phổ biến kiến ​​thức và nhân rộng các giải pháp quan trọng để sự tăng cường này thực sự bền vững.

Theo MoU, IRRI, WorldFish và IWMI sẽ hợp tác phát triển và triển khai các hoạt động của R4D để khám phá tác động của hệ thống sản xuất lúa-cá đối với các giá trị môi trường, kinh tế xã hội và văn hóa trên mặt đất và dưới nước. Các dự án R4D sẽ được phát triển dựa trên các chủ đề bao gồm các vùng nước được xây dựng, cảnh quan lúa-cá, khả năng phục hồi khí hậu và nước, sự cân nhắc lựa chọn và phân tích tầm nhìn xa, CNTT và dữ liệu lớn.

T.P - Theo Fis.com27286