Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sau khi lần đầu tiên trong lịch sử xuất khẩu hơn 1 tỷ USD trong 1 tháng (tháng 10/2019), xuất khẩu gỗ tiếp tục gây ấn tượng và đã vượt qua kỷ lục của năm 2018.


Chế biến đồ gỗ xuất khẩu.

Theo Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 11, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt hơn 451 triệu USD.

Trong những tháng gần đây, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ luôn đạt trên dưới 900 triệu USD. Từ đầu năm đến giữa tháng 11, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đã đạt 8,987 tỷ USD, qua đó, giúp cho xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong năm nay, tính đến thời điểm này, đã vượt qua kỷ lục xuất khẩu của năm 2018 (8,907 tỷ USD).

Bên cạnh gỗ, xuất khẩu lâm sản ngoài gỗ cũng đang tăng trưởng ấn tượng. Trong nửa đầu tháng 11, xuất khẩu nhóm hàng mây, tre, cói và thảm đạt hơn 23 triệu USD, qua đó giúp cho xuất khẩu của nhóm hàng này từ đầu năm đến nay đã đạt 407 triệu USD.

Đây là lần đầu tiên, xuất khẩu nhóm hàng mây, tre, cói và thảm vượt mốc 400 triệu USD và vượt xa kỷ lục của năm 2018 (348 triệu USD).

BBT (tổng hợp)27941