Skip Ribbon Commands
Skip to main content

01/2021/GCN-QLCL

01/GCN-QLCL

Giấy đăng ký chứng nhận hoạt động thử nghiệm (Trung tâm Chẩn đoán Xét nghiệm Bệnh động vật –Chi cục Thú y vùng VI)

Quản lý chất lượng

Giấy chứng nhận

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTPhùng Hữu HàoPhó cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT