Skip Ribbon Commands
Skip to main content

02/2021/GCN-QLCL

02/GCN-QLCL

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định(Công ty TNHHGiám định Cửu Long Rice)

Quản lý chất lượng

Giấy chứng nhận

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTPhùng Hữu HàoPhó cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT