Skip Ribbon Commands
Skip to main content

04/2020/GCN-QLCL

04/GCN-QLCL

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm(Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang)

Quản lý chất lượng

Giấy chứng nhận

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTPhùng Hữu HàoPhó cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT