Skip Ribbon Commands
Skip to main content

04/2021/GCN-QLCL

04/GCN-QLCL

Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động thử nghiệm (Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh)

Quản lý chất lượng

Giấy chứng nhận

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNgô Hồng PhongPhó cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT