Skip Ribbon Commands
Skip to main content

05/2021/GCN-QLCL

05/GCN-QLCL

Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động thử nghiệm (Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1)

Quản lý chất lượng

Giấy chứng nhận

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNgô Hồng PhongPhó cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT