Skip Ribbon Commands
Skip to main content

05/GCN-QLCL

05/GCN-QLCL

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm (Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y hành phố Hồ Chí Minh)

Quản lý chất lượng

Giấy chứng nhận

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTPhùng Hữu HàoPhó cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT