Skip Ribbon Commands
Skip to main content

06/2020/GCN-QLCL

06/GCN-QLCL

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định (Công ty Cổ phần Giám định và Chứng nhận hàng hóa Việt Nam)

Quản lý chất lượng

Giấy chứng nhận

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTPhùng Hữu HàoPhó cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT