Skip Ribbon Commands
Skip to main content

07/GCN-QLCL

07/GCN-QLCL

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận (Công ty Cổ phần Giám định và Chứng nhận hàng hóa Việt Nam)

Quản lý chất lượng

Giấy chứng nhận

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTPhùng Hữu HàoPhó cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT