Skip Ribbon Commands
Skip to main content

08/2022/TT-BNNPTNT

08/2022/TT-BNNPTNT

Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tổ chức cán bộ

Thông tư

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Hoàng HiệpThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT