Skip Ribbon Commands
Skip to main content

10109/BNN-KHCN

10109/BNN-KHCN

Góp ý dự thảo Quyết định Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Công nghệ thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công nghệ thông tin

Công văn

NỘI DUNG CHI TIẾT