Skip Ribbon Commands
Skip to main content

104/GCN-TT-KHTH

104/GCN-TT-KHTH

Giấy đăng kí chứng nhận đăng kí hoạt động chứng nhận (Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC)

Trồng Trọt

Giấy chứng nhận

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thị HòaPhó cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT