Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1044/TCTS-KHCN&HTQT

1044/TCTS-KHCN&HTQT

V/v đính chính số hiệu của phương pháp thử (Quyết định số 185/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 26/05/2021)

Thủy sản

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Đình LuânTổng cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT