Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1045/GCN-TCTS-KHCN&HTQT

1045/GCN-TCTS-KHCN&HTQT

Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam về nông nghiệp hữu cơ (Công ty TNHH Chứng nhận và Giám định QACONTROL)

Thủy sản

Giấy chứng nhận

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Đình LuânTổng cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT