Skip Ribbon Commands
Skip to main content

10475/BNN-VPĐP

10475/BNN-VPĐP

V/v xét công nhận lại đối với địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới

Nông thôn mới

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thanh NamThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT