Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1066/GCN-TCTS-KHCN&HTQT

1066/GCN-TCTS-KHCN&HTQT

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận (Công ty TNHH Chứng nhận và Giám định QACONTROL)

Thủy sản

Giấy chứng nhận

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Đình LuânTổng cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT