Skip Ribbon Commands
Skip to main content

10873/BNN-XD

10873/BNN-XD

V/v báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017

Xây dựng cơ bản

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHoàng Văn ThắngThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT