Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1107/TT-KHTH

1107/TT-KHTH

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

Kinh tế hợp tác và PTNT

Giấy chứng nhận

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Văn ĐứcPhó cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT