Skip Ribbon Commands
Skip to main content

111/GCN-TT-KHTH

111/GCN-TT-KHTH

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận (Trung tâm Kiểm nghiệm Nông nghiệp Quốc gia -Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn IBM Việt Nam)

Trồng Trọt

Giấy chứng nhận

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thị HòaPhó cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT