Skip Ribbon Commands
Skip to main content

112/GCN-TT-KHTH

112/GCN-TT-KHTH

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận(Công ty Cổ phần dịch vụ khoa học công nghệ Hoa Phượng)

Trồng Trọt

Giấy chứng nhận

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thị HòaPhó cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT