Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1126/QĐ-BNN-PCTT

1126/QĐ-BNN-PCTT

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lýcủa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phòng chống thiên tai

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Hoàng HiệpThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT