Skip Ribbon Commands
Skip to main content

117/2022/QĐ-CN-TACN

117/QĐ-CN-TACN

Về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

Chăn nuôi

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTDương Tất ThắngCục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT