Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1187/2022/QĐ-BNN-QLDN

1187/QĐ-BNN-QLDN

V/v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2022 của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội

Quản lý doanh nghiệp

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Hoàng HiệpThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT