Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1237/CĐ-BNN-TY

1237/CĐ-BNN-TY

Tăng cường kiểm soát buôn bán giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm lợn để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Thú y

Công điện

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTPhùng Đức TiếnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT