Skip Ribbon Commands
Skip to main content

126/GCN-TT-KHTH

126/GCN-TT-KHTH

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận (Công ty Cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu(CAFECONTROL))

Trồng Trọt

Giấy chứng nhận

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thị HòaPhó cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT