Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1278/QĐ-BNN-HTQT

1278/QĐ-BNN-HTQT

Công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2017

Hợp tác quốc tế

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Kim LongVụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT