Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1308/QĐ-BNN-KH

1308/QĐ-BNN-KH

v/v phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ngành NN

Kế hoạch

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTVũ Văn TámThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT