Skip Ribbon Commands
Skip to main content

132/GCN-TT-KHTH

132/GCN-TT-KHTH

Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động chứng nhận (Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC)

Trồng Trọt

Giấy chứng nhận

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thị HòaPhó cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT