Skip Ribbon Commands
Skip to main content

133/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT

133/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT

Về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm(Trung tâm Kiểm nghiệm TSL-Chi nhánh Công ty TNHH Khoa học TSL)

Thủy sản

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Đình LuânTổng cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT