Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1339/QĐ-BNN-TCCB

1339/QĐ-BNN-TCCB

V/v công nhận danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" năm 2020

Thi đua - khen thưởng

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT