Skip Ribbon Commands
Skip to main content

134/QĐ-BNN-QLCL

134/QĐ-BNN-QLCL

Ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020

Quản lý chất lượng

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTPhùng Đức TiếnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT