Skip Ribbon Commands
Skip to main content

135/2022/GCN-TT-KHTH

135/GCN-TT-KHTH

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận (Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Quốc tế ISOCERT)

Trồng Trọt

Giấy chứng nhận

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thị HòaPhó cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT