Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1369/QĐ-BNN-CBTTNS

1369/QĐ-BNN-CBTTNS

Phê duyệt Đề án PT mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Chế biến và Phát triển thị trường nông sản

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thanh NamThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT