Skip Ribbon Commands
Skip to main content

137/2022/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT

137/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT

Về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm(Trung tâm kiểm nghiệm Warrantek-Công ty cổ phần Warrantek)

Thủy sản

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Đình LuânTổng cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT