Skip Ribbon Commands
Skip to main content

139/2022/QĐ-CN-TACN

139/QĐ-CN-TACN

Về việc chỉ định phương pháp thử nghiệm lĩnh vực chăn nuôi (Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2)

Chăn nuôi

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTDương Tất ThắngCục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT