Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1394/QĐ-BNN-XD

1394/QĐ-BNN-XD

QĐ phê duyệt nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng công trình đầu mối, HCN Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi

Xây dựng cơ bản

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHoàng Văn ThắngThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT