Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1403/GCN-TCTS-KHCN&HTQT

1403/GCN-TCTS-KHCN&HTQT

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Thủy sản

Giấy chứng nhận

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Đình LuânTổng cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT