Skip Ribbon Commands
Skip to main content

147/BNN-HTQT

147/BNN-HTQT

v/v chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lí, sử dụng nguồn vốn vay giai đoạn 2011-2016

Hợp tác quốc tế

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Kim LongVụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT