Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1499/QĐ-BNN-CBTTNS

1499/QĐ-BNN-CBTTNS

Ban hành quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận quốc gia gạo Việt Nam

Chế biến và Phát triển thị trường nông sản

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thanh NamThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT