Skip Ribbon Commands
Skip to main content

15/TB-PCTT

15/TB-PCTT

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019

Phòng chống thiên tai

Thông báo

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Quang HoàiTổng cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT